KULTURA

Nowe zasady w przyznawaniu Oscarów. Najlepszy film, tylko z kobietami, LGBTQ i mniejszościami etnicznymi

10.09.2020 Wojciech Szczot

Nowe zasady w przyznawaniu Oscarów. Najlepszy film, tylko z kobietami, LGBTQ i mniejszościami etnicznymi
Fot. www.instagram.com/theacademy

O tym, że Akademia FIlmowa musi zmienić zasady, zgodnie z którymi przyznaje rokrocznie Oscary, wiadomo już od dawna. Wygląda na to, że w końcu poczyniła pierwsze kroki, ku większej sprawiedliwości. Właśnie ogłoszono, że od 2024 roku o statuetkę za „najlepszy film” ubiegać się będą tylko te produkcje, które promować będą większą różnorodność, osoby reprezentujące mniejszości seksualne, a także etniczne. 

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opublikowała dziś szczegółowe wytyczne dotyczące różnorodności, które pojawią się w regulaminie Oscarów. Największa rewolucja czeka kategorii „najlepszy film”. Produkcje zgłoszone do tej kategorii będą musiały spełnić dwa z czterech ogłoszonych kryteriów.

Pierwsze kryterium dotyczy obecności przedstawicieli mniejszości na ekranie:

  • 30% aktorów w mniejszych rolach w filmie mają stanowić kobiety, przedstawiciele grup etnicznych, społeczności LGBTQ i osoby niepełnosprawne. 
  • Aktor lub aktorka pierwszoplanowa / aktor lub aktorka drugoplanowa muszą być przedstawicielami mniejszości etnicznej, czyli być osobą pochodzenia azjatyckiego, afrykańskiego etc. 
  • Temat filmu ma dotyczyć grup niedostatecznie reprezentowanych

Drugie kryterium:

  • kierownictwo zespołów twórczych musi spełniać takie same warunki, jak zapisane w pierwszym kryterium.

Kryterium trzecie:

  • dotyczy otwarcia branży i stworzenia możliwości zawodowej dla przedstawicieli mniejszości.

Kryterium czwarte:

  • dotyczy przedstawicieli mniejszości w dziale promocji i marketingu danego filmu.

„Nasze ramy muszą zostać poszerzone, by odzwierciedlać zróżnicowanie ogólnoświatowej społeczności zarówno w tworzeniu obrazów, jak i w przypadku ich odbiorców. Wierzymy, że te standardy dotyczące inkluzywności będą katalizatorem długotrwałej, fundamentalnej zmiany w naszej branży” napisali w oświadczeniu przedstawiciele Amerykańskiej Akademii Filmowej. 

Nowe zasady wynikają z kontrowersji, które od wielu lat towarzyszą ceremonii rozdania Oscarów. W 2015 roku odbył się internetowy protest oznaczony tagiem #OscarsSoWhite, którym przedstawiciele mniejszości chcieli wyrazić swój sprzeciw na to, że Oscary zdominowane są przez białych mężczyzn. Na początku tego roku, ogłoszono więc, że wśród członków Akademii podwojona zostanie liczba kobiet, przedstawicieli mniejszości i zwiększona zostanie liczba przedstawicieli innych państw.